Please update your Flash Player to view content.

Reklama telefonu. Kaip apsisaugoti nuo nepageidaujamų pasiūlymų?

2014 02 28

Reklama telefonu, kuria yra pateikiami įvairūs pasiūlymai – viena iš tiesioginės rinkodaros išraiškos formų. Tiesioginė rinkodara, kaip juridinių asmenų veikla, yra įteisinta Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 14 straipsnyje. ADTAĮ 14 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi tik duomenų subjekto sutikimu. LR Reklamos įstatymo 13 straipsnyje nurodyta, kad ,,reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu arba jo prašymu“. Iš abiejų įstatymų nuostatų matyti, kad svarbiausia yra laisva asmens valia. Tačiau įmonės, reklamuojančios savo prekes ir paslaugas, dažnai šio reikalavimo nepaiso.

Skaityti daugiau...

Kas mus motyvuoja dirbti?

2014 02 25

Kasmet įvairiuose miestuose yra rengiamos konferencijos „TED“, kurių metu, kaip teigia patys organizatoriai, dalinamasi „idėjomis, vertomis platinimo“. Buenos Airėse 2013 metais vykusioje „TEDxRiodelaPlata“ konferencijoje elgsenos ekonomistas Dan Ariely savo paskaitos metu klausytojams pateikė savo eksperimentų rezultatus, kurie atskleidžia netikėtas įžvalgas apie darbo prasmingumo ir motyvacijos paieškas.

Daugelis mūsų galvoja, jog darbuotojui geriausia motyvacija yra pinigai – kuo didesnis atlyginimas, tuo geriau dirbs darbuotojas. Dan Ariely teigia, jog tai yra pat primityviausias darbo rinkos įsivaizdavimas, kodėl žmonės dirba vienokį ar kitokį darbą. Savo praktikoje atlikęs nemažai eksperimentų, kurių metu tirdavo žmonių elgesį, profesorius paskaitoje pasidalino savo įžvalgomis su klausytojais ir pateikė stulbinančius rezultatus.

 

1168056 89855414

Nuotrauka www.sxc.hu

Skaityti daugiau...

Vaizdo stebėjimas darbo vietoje - legalu?

2013 12 15 

Straipsnio tikslas - suteikti informacijos darbuotojams, supažindinti juos, kada yra galimas vaizdo stebėjimas jų darbo vietoje. Asmens duomenų teisinę apsaugą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau- ADTAĮ) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (toliau- Direktyva). Vaizdo stebėjimas darbo vietoje turi atitikti šiame įstatyme keliamus reikalavimus, kurie nurodyti 17 straipsnyje. Be to, vaizdo stebėjimą, kaip vieną iš asmens duomenų kaupimo būdų, gali atlikti tik duomenų valdytojai, įregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, taip pat jie turi nusiųsti pranešimą apie vykdomą vaizdo stebėjimą Valstybinei  duomenų apsaugos inspekcijai ( toliau VDAI), kuri įvertina, ar taisyklingai yra vykdomas vaizdo stebėjimas. 

d0b6797283

Skaityti daugiau...

Tiesioginės rinkodaros ataka – kaip nuo to apsisaugoti?

2014 02 14

Telefoniniai skambučiai, kuriais siūloma ką nors įsigyti, reklamos, kuriomis užverstas tiek mūsų elektroninis, tiek paprastas paštas, įvairios anketos, žaidimai, konkursai, kuriuos siūlo prekybos centrai – tai tiesioginės rinkodaros atakos, nuo kurių ne visada galima apsisaugoti. Tikriausiai į tokias situacijas yra pakliuvusi nemaža dalis Lietuvos gyventojų. Kai kurie žmonės neretai patys pateikia savo duomenis, vėliau tai pamiršta, o netrukus sulaukia prekybininkų pasiūlymų, kiti sulaukia pasiūlymų, nors niekam savo duomenų nebuvo teikę. Problema kyla, kai įmonės, užsiimdamos tiesiogine rinkodara, nežino, kaip taisyklingai tvarkyti asmens duomenis, bei pažeidžia žmonių teises.

 

Skaityti daugiau...

Ar „Google Adwords“ reklamai būtinas specialistas?

2013 12 01

„Google Adwords“ – tai yra internetinė reklamos priemonė, kuri leidžia efektyviai padidinti lankytojų srautus internetinėje svetainėje. Tai yra ekonomiškas reklamavimo būdas, kadangi mokama už rezultatus bei visada galima tiksliai juos išmatuoti.

„Google Adwords“ reklamą gali naudoti kiekvienas aukštesnio rango įmonės vadybininkas, kadangi metodinė medžiaga yra viešai prieinama internete.

googl

Skaityti daugiau...