Please update your Flash Player to view content.

Asmens valdytojų valstybės registro nuostatų pasikeitimai

2015 12 08

Sparčiai plečiantis informacinėms technologijoms, vis daugiau įmonių tvarko asmens duomenis elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, pokalbių įrašymo, klientų duomenų bazės ir kitais tikslais. Vadinasi, visos šios įmonės turi pareigą registruotis asmens duomenų valdytojais Vyriausybės nustatyta tvarka pranešant Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcijai) pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - ADTAĮ) 31 straipsnį. Nuo 2002 metų Vyriausybės nutarimu Nr. 262 patvirtinti Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatai ir Duomenų valdytojų pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą taisyklės nebuvo keičiami.

Skaityti daugiau...

Kūrinio naudojimas viešai – teisės ir pareigos

2015 12 02

Turbūt būtų keista ir neįprasta, jeigu atėjus į kavinę neskambėtų muzika, o renginiuose niekas nedainuotų. Tenka pripažinti, kad, nors muzika renginiuose sukuria gan šiltą ir jaukią atmosferą, renginių organizatorius ne visada yra finansiškai pajėgus pasikviesti atlikėją į savo renginį. Tokiu atveju naudojama alternatyva – viešas kito asmens kūrinio atlikimas, pvz., perdainavimas. Šiais laikais yra pakankamai daug žmonių, kurie turi puikų balsą, siekia išgarsėti, todėl mielai dalyvauja tokiuose renginiuose net be atlygio. Tačiau ar tai reiškia, kad neturime už tai niekam atlyginti?

Skaityti daugiau...

Asmens duomenų teikimas į trečiąsias šalis – koks tinkamas pagrindas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą?

2015 11 16

Direktyvoje 95/46/EB (toliau – Direktyva) nurodyta, kad asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąją šalį tik tuo atveju, jeigu aptariama trečioji šalis užtikrina adekvatų šių duomenų apsaugos lygį (pvz., savo šalies įstatymais arba tarptautiniais įsipareigojimais). Tačiau ne visada trečioji šalis užtikrina duomenų saugumą, todėl 2000 m. liepos 26 d. Europos Komisija sprendimu 2000/520/EB (toliau – Komisijos sprendimas) patvirtinto Saugaus uosto (angl. Safe harbour) sistemos taikymą.

Skaityti daugiau...

Vidaus administravimas bendrovėse – kada kyla pareiga registruotis Asmens duomenų valdytoju?

2016 11 17

Pagal LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 31 straipsnį asmens duomenys gali būti tvarkomi automatiniu būdu tik tuo atveju, kai duomenų valdytojas arba jo atstovas Vyriausybės nustatyta tvarka praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija). Vienas iš atvejų, kada registruotis asmens duomenų valdytojų nereikia yra asmens duomenų tvarkymas vidaus administravimo tikslais, t.y. bendrovės darbuotojų tvarkomi asmens duomenys (darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodo numeris, socialinio draudimo numeris, lytis, gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, vaikų skaičius, šeimyninė padėtis (vedęs, ištekėjusi, išsiskyręs), išsilavinimas ir t.t.). Tačiau darbdaviams kartais būna neaišku kada yra „peržengiamas“ vidaus administravimo tikslas ir  ar jau reikia registruotis asmens duomenų valdytoju. 

Skaityti daugiau...