Please update your Flash Player to view content.

Darbo teisinius santykius reglamentuojantys dokumentai

HOROS teisininkų rengiami su darbo teise susiję dokumentai:

  • Darbo sutartis;
  • Pareiginiai nuostatai;
  • Konfidencialumo sutartis ir konfidencialios informacijos sąrašas;
  • Nekonkuravimo sutartis;
  • Darbo tvarkos taisyklės;
  • Visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
  • Speciali darbo tvarka;
  • Kolektyvinė sutartis;
  • Saugos darbe norminiai aktai;
  • Susitarimas dėl savanoriško draudimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe.