Please update your Flash Player to view content.

Autorių ir gretutinės teisės

Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas (knygos, kompiuterinės programos,paskaitos ir kiti kūriniai).

Gretutinės teisės – tai atlikėjų, fonogramų gamintojų, transliuojančiųjų organizacijų, audiovizualinių kūrinių (filmų) pirmojo įrašo gamintojų teisės.

HOROS teisininkai teikia įvairias teisines konsultacijas kūrinių savininkams bei jų naudotojams, padedame spręsti susijusius ginčus tiek ikitesimine tvarka, tiek teismine. Mūsų teisininkai gali pasiūlyti patikimas pažeistų autorių teisių gynimo strategijas susidūrus su bet kokiu teisių pažeidimu šioje srityje (kūrinio plagijavimo, platinimas, kopijų gaminimas be autorius leidimo ir kt.)

Rengiame dokumentus, susijusius su autorių ir gretutinėmis teisėmis:

$1·         Įspėjamuosius pranešimus dėl atliekamų plagiavimo veiksmų bei prašymus dėl jų nutraukimo ar dėl veiksmų, kuriais gali būti realiai pažeistos teisės, neatlikimo taip pat paremtus kitais pažeistų teisių gynimo būdais;

$1·         Prašymus pripažinti teises, nutraukti neteisėtus veiksmus, neatlikti veiksmų, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala, atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (prašymus padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu būdu);

$1·         Rengiame autorines sutartis;

$1·         Rengiame autorines kūrinio užsakymo sutartis;

$1·         Kitas susijusias sutartis.