Please update your Flash Player to view content.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA – VIS AKTUALESNĖ

2013 02 28

2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos vyriausias administracinis teismas priėmė sprendimą, kad asmens kodo naudojimas kvalifikuotuose sertifikatuose (elektroniniame paraše) yra nekontroliuojamas asmens duomenų platinimas, todėl toks įrašymas kvalifikuotuose sertifikatuose yra draudžiamas. Teismas nustatė, kad asmens kodo plitimo tokiu būdu neįmanoma sukontroliuoti, asmens duomenys tampa žinomi nesuskaičiuojamam kiekiui asmenų.

pasas

Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą kiekvienam asmeniui yra užtikrinama asmens privataus gyvenimo teisė tvarkant jo asmens duomenis. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tik teisėtu pagrindu ir ne daugiau, nei tai yra būtina. Jei duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko peržengdamas savo įgaliojimus ar perduoda asmens duomenis duomenų tvarkytojui be teisėto tikslo, duomenų valdytojui ar tvarkytojui gali iškilti administracinė atsakomybė. Taip pat svarbu pažymėti, kad nukentėjęs asmuo gali patirti didelę moralinę žalą, stresą, nesaugumo ir kitus neigiamus jausmus, dėl to kai kuriais atvejais gali prireikti medikamentinių priemonių, psichologo pagalbos. 

Nustačius pažeidimo faktą, „Horos“ teikia ir atstovavimo paslaugas, rašo užklausimus atitinkamiems asmens duomenų tvarkytojams, teikia skundus Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, rengia procesinius dokumentus dėl pažeistos teisės į asmens duomenų apsaugą. 

Teisinių ir personalo paslaugų įmonė „Horos“ informuoja, kad už neteisėtą asmens duomenų pažeidimą asmuo gali kreiptis į teismą su reikalavimu atlyginti patirtą neturtinę žalą. Asmens duomenų neteisėtą tvarkymo ir perdavimo faktą teisinių ir personalo paslaugų įmonė „Horos“ nustato nemokamai.