Please update your Flash Player to view content.

Asmens duomenų teisinė apsauga

Tinkama asmens duomenų apsauga – užtikrinta asmens teisė į privatų gyvenimą. Todėl saugant savo, klientų bei partnerių privatų gyvenimą, verta įgyvendinti tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones savo veikloje. 


HOROS rūpinasi Jūsų, Jūsų klientų ir partnerių asmens duomenų apsauga. Konsultuoja asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais NEMOKAMAI.


HOROS Jūsų vardu Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai teikia paaiškinimus dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo, atstovauja Jus teisme. Į HOROS siūlomas paslaugas įeina bendrovės vidaus dokumentų, skirtų saugoti bendrovėje tvarkomus asmens duomenis, rengimas; atitikties įstatymų keliamiems reikalavimams užtikrinimas.

 

Rengia pranešimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir teikia Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai:

  • Pranešimą apie duomenų tvarkymą (Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu);
  • Pranešimą dėl išankstinės patikros (Pranešimo dėl išankstinės patikros forma);
  • Pranešimą apie vykdomą vaizdo stebėjimą (Pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą forma);
  • Pranešimą apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tiesioginės rinkodaros tikslu (Pranešimo apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tiesioginės rinkodaros tikslu forma).

Rengia asmens duomenų tvarkymo bendrovėje taisykles. Rengia duomenų teikimo sutartis bei sutartis tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo.

Teikia rekomendacijas dėl dokumentų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikimo. Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija Jums aktualiais klausimais.

Gauna Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą Jūsų vardu teikti asmens duomenis į trečiąsias šalis. (Leidimas teikti asmens duomenis į trečiąsias šalis forma).

Fiziniai ir juridiniai asmenys tvarkyti asmens duomenis automatiniu būdu turi teisę tik Vyriausybės nustatyta tvarka pateikę pranešimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, todėl jeigu tvarkote asmens duomenis automatiniu būdu (pavyzdžiui, vykdote elektroninę prekybą ar lojalumo kortelių programą, vykdote tiesioginę rinkodarą, įrašote pokalbius su klientais, vykdote prekybos patalpų, biuro ar kitos vietos vaizdo stebėjimą ir pan.), Jūs privalote Vyriausybės nustatyta tvarka registruotis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre duomenų valdytoju.

Taip pat privalote įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką ir turi būti išdėstytos rašytinės formos dokumente (pavyzdžiui: duomenų valdytojo patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sutartis).