Please update your Flash Player to view content.

Europos duomenų apsaugos diena

Lietuvoje vienas iš pagrindinių teisės aktų, kuris reglamentuoja asmens duomenų apsaugą, yra Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau - Įstatymas), kuris buvo priimtas 1996 m. birželio 11 d. Įstatymo tikslas užtikrinti juridinių ir fizinių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis. Pažymėtina, jog šis Įstatymas numato bendruosius asmens duomenų apsaugos principus ir apima daugiau nei 11 atskirų temų. Šiuo metu Įstatymą sudaro 54 straipsniai, per 20 metų buvo pakeistas 10 kartų. Pilną istoriją apie Įstatymą rasite čia.

Pastebima, kad vis dažniau pažeidinėjamas asmens duomenų tvarkymas susijęs su darbuotojais. Neretai darbdaviai prašo perteklinės informacijos apie darbuotoją, netinkamai taiko Įstatymą, taip pat dažnas vaizdo stebėjimas vietose kur tokia veika neturėtų būti vykdoma.  Darbdavys privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą. Daugiau informacijos kada įmonės privalo registruotis duomenų valdytojais rasite mūsų bendrovės straipsnyje Vidaus administravimas bendrovėse – kada kyla pareiga registruotis Asmens duomenų valdytoju?

Apibendrinant galima teigti, jog įmonėms norint tinkamai tvarkyti asmens duomenis, labai svarbu žinoti ir susipažinti su Įstatymu, tai leis apsaugoti įmonių darbuotojų, klientų asmeninius duomenis nuo trečiųjų asmenų. Pažymėtina, kad nesilaikant įstatyme numatytų reikalavimų ar pažeidus duomenų subjektų teises, duomenų valdytojams skiriamos administracinės baudos.

HOROS primena, kad specializuojasi ir teikia konsultacijas asmens duomenų teisinės apsaugos srityje. Iškilus klausimams dėl asmens teisinių duomenų tvarkymo, savo klientus HOROS konsultuoja nemokamai.

 

Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų bendrovė HOROS.