Please update your Flash Player to view content.

Asmens duomenų apsauga daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijose

 

Dažniausiai asmens duomenys tvarkomi tokiais tikslais kaip eksploatuojamo namo patalpų savininkų (naudotojų) apskaita, mėnesinių įmokų apskaičiavimas, įmokų kontrolės vykdymas, atitinkamai imtis priemonių išieškant skolas iš patalpų savininkų (naudotojų). Bendrijose tvarkomi asmens duomenys yra šie: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono nr., adresas (gyvenamoji vieta). Pažymėtina, kad Bendrijose asmens duomenų saugojimo terminas yra iki tol, kol tame būste gyvena gyventojas, pateikęs savo duomenis, todėl galima teigti, jog asmens duomenų saugojimo terminas šiuo tikslu yra ilgiausias.

Taip pat Bendrijų nariai pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 8 punktą turi teisę susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) ir gauti bendrijos organų narių kontaktinius duomenis. Ši Bendrijų narių teisė yra įgyvendinama pagal asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą t.y. kad pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis.

Pastebima ir tai, kad Bendrijose yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Dažniausiai stebimas  įėjimas į namą, įėjimas į namo rūsį, namo įėjimo foje, koridorius prie liftų (1 a.), liftų kabinose. Vaizdo įrašo saugojimo terminas nuo 14 iki 20 dienų. Stebėjimo priežastimi dažniausiai nurodomas gyventojų saugumas, gyventojų turto saugumo užtikrinimas. Vykdant vaizdo stebėjimą užtikrinamas mažesnis galimų nusikaltimų skaičius, greičiau išaiškinamos nelaimės ar nusikaltimo atvejų detalės.

Atsižvelgiant į tai, Bendrijoms privaloma registracija Asmens duomenų valdytojų valstybės registre dėl tvarkomų asmens duomenų. Šiuo metu pastebima pasyvi Bendrijų registracija, t. y. iš 2500 tik 20 bendrijų įregistruota asmens duomenų apsaugos registre. Manytina, kad šią priežastį įtakoja tai, kad gyventojai nepakankamai susipažindinti su asmens duomenų tvarkymu, daugelis nesupranta arba nežino, kodėl bendrijas įregistruoti privaloma ir kodėl tai naudinga. Svarbu ir tai, kad Bendrijos turi pareigą įgyvendinti asmenų teisę susipažinti kaip tvarkomi jo asmnes duomenys bei būti informuotam apie vykdomą vaizdo stebėjimą. Bendrijos, kurios asmens duomenis tvarko pagal teisės aktų reikalavimus, patiria mažiau nesklandumų, susijusių su asmens duomenų apsauga. Pažymėtina, kad už daugiabučių namų gyventojų netinkamai tvarkomus asmens duomenis Bendrijoms užtraukia administracinę atsakomybę.

HOROS primena, kad specializuojasi asmens teisinių duomenų srityje ir teikia konsultacijas asmens duomenų teisinės apsaugos srityje. Iškilus klausimams dėl asmens teisinių duomenų tvarkymo, savo klientus HOROS konsultuoja nemokamai.

Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų bendrovė HOROS.