Please update your Flash Player to view content.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarko vaistinės?

Pačią ESPBI sudaro sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų portalas. Internetiniu adresu www.esveikata.lt pacientas ir jo gydytojas galės matyti elektroninę sveikatos istoriją, atliktų tyrimų duomenis, išrašytus receptus, taip pat galės užsakyti reikalingas pažymas, užsiregistruoti konsultacijai.

Pagal ESPBI IS nuostatus šios sistemos tvarkytojai yra ne tik sveikatinimo įstaigos, bet ir vaistinės. Atkreiptinas dėmesys, kad ESPBI IS automatiniu būdu bus tvarkomi duomenys apie asmens sveikatą, t.y. ypatingi asmens duomenys, todėl pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) privalo atlikti išankstinę patikrą. Kaip nurodo Inspekcija 2015-12-10 pranešime, vaistinėms, kaip ESPBI IS tvarkytojams, nereikia teikti atskiro pranešimo Inspekcijai dėl išankstinės patikros, nes tokį pranešimą pateikė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Toks Inspekcijos sprendimas kelia abejonių, ar iš tikro bus apsaugomi asmens duomenys. Rūpinimosi, ar tinkamai tvarkomi ypatingi asmens duomenis, naštos nuėmimas nuo vaistinių pečių, gali nulemti, kad vaistinės apskritai pamirš apie tokią pareigą ir net nesusimąstys, kad tokių duomenų, kaip sveikatos priežiūros įstaigos ar gydymo kursas atskleidimas gali turėti teisinių pasekmių. Norint ateityje išvengti žalos, kilusios dėl atskleistų asmens duomenų, vaistinių darbuotojams turėtų būti rengiami specialūs apmokymai apie tai, kas yra asmens duomenys, kaip tokius duomenis tvarkyti bei kada šiuos duomenis galima pateikti kitiems asmenims.

Kokius duomenis, atskleidžiančius gyventojų asmens tapatybę, gauna ir teikia vaistinės ESPBI IS?

$1-          Elektroninius vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės išdavimo dokumentus:

o   vardas (-ai), pavardė (-ės),

o   gimimo data/asmens kodas,

o   adresas,

o   gydymui skirtas vaistinis preparatas,

o   sveikatos priežiūros įstaiga/gydytojas.

 Kokius duomenis, atskleidžiančius vaistinės darbuotojų asmens tapatybę, gauna ir teikia vaistinės ESPBI IS?

$1-          Vaistinėje dirbančių vaistininkų ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) duomenis:

o   asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas,

o   vardas (-ai), pavardė (-ės),

o   spaudo numeris,

o   profesinė kvalifikacija,

o   pareigos,

o   kontaktiniai duomenys,

o   darbo vaistinėje pradžia ir pabaiga.

 Nors Inspekcija nurodė, kad vaistinėms, kaip ESPBI IS tvarkytojams, nereikia teikti atskiro pranešimo Inspekcijai dėl išankstinės patikros, pareiga teikti pranešimą išlieka, jei vaistinėse yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Teisės aktuose yra įtvirtinta, kad vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves. Įstatymų normose taip pat numatyta, kad vaistinėms vykdant vaizdo stebėjimą vaistinių klientams ir kitiems asmenims turi būti žinoma, kad jie yra stebimi, o darbuotojai su tuo turi būti supažindinami pasirašytinai.

Svarbu, kad vaistinės, kaip ir kitos sveikatos priežiūros įstaigos, tvarkydamos asmens duomenis, laikytųsi teisės aktų reikalavimų, nes tik tokiu būdu gali būti užtikrinta gyventojų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą, t.y. užtikrinta asmens duomenų apsauga.

HOROS primena, kad specializuojasi asmens duomenų srityje ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje, registruoja įmones Duomenų valdytojų valstybės registre. Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, savo klientus HOROS konsultuoja nemokamai.

 

Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų bendrovė HOROS.