Please update your Flash Player to view content.

Frontex ir Interpolo bendradarbiavimas Lietuvoje

Tokio pobūdžio sutartis tarp Europolo ir Frontex nėra pirmoji. Ji pakeičia 2008 metais pasirašytą strateginio bendradarbiavimo sutartį.

Remiantis Inspekcijos pateiktais duomenimis šia bendradarbiavimo sutartimi institucijos derins veiksmus kovojant su tarpvalstybiniais kriminaliniais nusikaltimais bei keisis informacija. Pagal naująją sutartį Frontex turės galimybę Europolui perduoti įtariamų nusikaltimais asmenų asmens duomenis. Galės būti perduodami tik tų įtariamųjų asmens duomenys, kurie įtariami įsitraukę į nusikaltimus, susijusius su neteisėtu sienų kirtimu ir kuriuos valstybės narės surinko Frontex koordinuojamų operacijų metu. Prieš tai pasirašyta Europolo ir Frontex sutartis nenumatė galimybės apsikeisti asmenų, įtariamų atlikus nusikalstamą veiką, asmens duomenimis.

Kuo Europolo ir Frontex vadovų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis naudinga Europos Sąjungos piliečiams ir gyventojams?

Europolo ir Frontex vadovų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis garantuoja Europos Sąjungos piliečiams ir gyventojams didesnį saugumą. Tai ypač aktualu po šių metų teroro išpuolio Charlie Hebdo redakcijoje, Paryžiuje, ir didėjančio pabėgėlių skaičiaus Europos Sąjungoje. Europolo ir Frontex bendradarbiavimas yra skirtas užkirsti kelią bei padėti greičiau atskleisti tokius nusikaltimus kaip:

$1·         prekyba žmonėmis,

$1·         finansiniai nusikaltimai,

$1·         nelegali migracija,

$1·         dokumentų padirbinėjimas,

$1·         pinigų  plovimas,

$1·         ginklų kontrabanda,

$1·         terorizmas.

Kodėl apie Europolo ir Frontex vadovų pasirašyta bendradarbiavimo sutartį reikia žinoti privatiems juridiniams asmenims, įsisteigusiems Europos Sąjungoje?

Europolas taip pat bendradarbiauja su privačiomis organizacijomis (bankais, draudimo kompanijomis, universitetais) tokiose srityse kaip:

$1·         kibernetiniai nusikaltimai,

$1·         sukčiavimai, atlikti mokėjimo kortelėmis,

$1·         finansiniai nusikaltimai,

$1·         Euro padirbinėjimas,

$1·         intelektinės nuosavybės nusikaltimai.

Europolas gali gauti strateginę, su asmens duomenimis nesusijusią informaciją, tiesiogiai iš privataus sektoriaus. Tačiau iš juridinio asmens, įsisteigusio pagal vienos iš Europos Sąjungos valstybės narės teisę, su asmens duomenų apsauga susijusią informaciją, Europolas gali gauti tik per Europolo nacionalinį padalinį.[1] Vadinasi, Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys informaciją turės teikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Paties Europolo teigimu (Europol, Work Programme 2013), pagalba iš ne teisėsaugos institucijų smarkiai prisidėtų surenkant visą reikalingą kriminalinės žvalgybos informaciją apie tam tikras nusikaltimų sritis, todėl svarbu pasirūpinti, kad įmonės tinkamai tvarkytų asmens duomenis.

 
Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų bendrovė HOROS.


[1] Emma Disley et al., Evaluation of the implementation of the Europol Council Decision and of Europol's activities, 2012, p. 116.