Please update your Flash Player to view content.

Kūrinio naudojimas viešai – teisės ir pareigos

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu. Vadovaujantis to paties straipsnio 3 dalimi autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą. Už viešą kūrinio atlikimą autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai kūrinys atliekamas tiesiogiai (gyvas atlikimas), tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą, radijo ir televizijos transliaciją ar retransliaciją. Įstatymo 2 straipsnio 30 dalis apibrėžia kas yra viešas atlikimas – tai kūrinio vaidinimas, dainavimas, grojimas, deklamavimas, skaitymas, šokis ar kitas kūrinio viešo atlikimo būdas tiek tiesiogiai (gyvas atlikimas), tiek pasitelkus bet kokias priemones ar įrangą kokioje nors viešoje vietoje, kur tuo pačiu metu dalyvauja arba gali dalyvauti neapibrėžta visuomenės narių grupė. Vadinasi, įvairios mugės, parodos, labdaros renginiai irgi yra viešos vietos.

Taip pat Įstatymo 55 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad atlikėjai ir fonogramų gamintojai turi teisę gauti tam tikrą atlyginimą už komerciniais tikslais išleistų (nepaisant jų išleidimo vietos) fonogramų ar jų kopijų tiesioginį ar netiesioginį transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą.  Šį atlyginimą privalo mokėti fiziniai arba juridiniai asmenys, naudojantys fonogramas ar jų kopijas. 

Kaip atsilyginti už naudojamą kūrinį?

1990 gegužės 29 d. buvo įsteigta asociacija autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija (toliau – LATGA), kuri kolektyviai administruoja įvairių sričių autorių teisių turėtojų teises, renka ir paskirsto autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą, užtikrina kuo platesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą, užkerta kelią autorių teisių pažeidimams.

Asmuo, kuris organizuoja koncertą, mugę, parodą ar kitą renginį ir jame bus naudojami LATGA repertuaro kūriniai, turi sudaryti licencinę sutartį, kad muzika būtų naudojama teisėtai. Norėdami sudaryti licencinę sutartį, asmenys turi kreiptis į LATGA asociaciją telefonu arba el. paštu arba LATGA svetainėje  pasirinkti „PARAIŠKA SUTARČIAI“. Paraiškos forma atsiunčiama į kompiuterį, ją reikia užpildyti ir išsiųsti LATGA el. paštu arba registruotu paštu.

Kiek tai kainuoja?

Autorinio atlyginimo dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma autorinėje sutartyje, taip pat autorinėse licencinėse sutartyse. Kiekvienu atveju įmoka yra paskaičiuojama kitaip, pvz., muzika naudojama kavinėje, viešbutyje. Pavyzdžiui, renginiuose naudojami kūriniai įmoka priklauso nuo žiūrovų skaičiaus (jeigu renginys nemokamas), nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus (jeigu renginys mokamas), nuo salės ploto, renginio dienų skaičiaus (mugėms, parodoms).

Visą informaciją apie taikomus tarifus ir LATGA atstovaujamus narius LATGA svetainėje.

Taigi, visais atvejais, net ir labdaros tikslais, kai kūrinys yra naudojamas viešai, būtina gauti autoriaus ar jo atstovo leidimą. Dainų atveju šis reikalas sprendžiamas taip: renginio organizatorius kreipiasi į asociaciją LATGA prieš 3 dienas iki renginio ir gauna licenciją viešai panaudoti LATGA atstovaujamų autorių kūrinius. Be to, reikia nepamiršti ir to, kad yra būtina ne tik gauti leidimą, tačiau ir nurodyti kūrinio autorius bei pavadinimą, ne tik atlikėją.

Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų bendrovė HOROS.