Please update your Flash Player to view content.

Asmens valdytojų valstybės registro nuostatų pasikeitimai

Siekiant palengvinti pareigą pranešti Inspekcijai apie asmens duomenų tvarkymą, Vyriausybės priimtu 2015 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 945 buvo atnaujinti Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatai ir Duomenų valdytojų pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą taisyklės (įsigaliojo nuo 2015 m. spalio 1 d.). Šiuose dokumentuose pateikiamos šios naujovės:

1) Duomenų valdytojui suteikiama galimybė nurodyti konkrečius duomenų tvarkytojus ir jų grupę. Tokiu atveju, duomenų valdytojui apie konkrečių duomenų tvarkytojų pakeitimus nebereiktų kiekvienąkart pranešti Inspekcijai, todėl užtektų sutvarkyti tai reglamentuojančius vidinius dokumentus.

2) Registravimo dokumentus ir registro duomenis Inspekcijai bus galima pateikti elektroninių ryšių priemonėmis. Tačiau šie dokumentai privalės būti pasirašyti elektroniniu parašu arba kitu atveju pateikti per Inspekcijos elektroninių paslaugų sistemą, pasirinkus paslaugą „Duomenų valdytojų registracija ir registracijos duomenų keitimas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre“.

3) Fiziniam asmeniui, nebereikės pateikti gyvenamosios vietos adreso, kaip atskiro registro duomens, turės būti pateikiama tik duomenų tvarkymo vieta.

4) Atsiranda nauji registro duomenys: teritorija ir (ar) patalpa, kurioje stebimas vaizdas bei elektroninės siuntos pristatymo dėžutės adresas, kurį turi duomenų valdytojas, prisijungęs prie Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos.

5) Jeigu duomenų valdytojas yra paskyręs už duomenų apsaugą atsakingą asmenį ar padalinį, apie asmens duomenų tvarkymą Inspekcijai gali būti pranešama supaprastinta pranešimo tvarka, kuriame duomenų valdytojas turės nurodyti interneto svetainės adresą.

Nors ADTAĮ pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę, daugelis bendrovių vengia registruotis asmens duomenų valdytojais. Šios aptartos naujovės turėtų palengvinti duomenų valdytojams paprasčiau pateikti reikiamus dokumentus Inspekcijai bei sumažinti biurokratizmo lygį. Manoma, kad daugiau įmonių norės registruotis duomenų valdytojais.

HOROS primena, kad specializuojasi asmens duomenų teisinės apsaugos srityje ir teikia konsultacijas, registruoja įmones Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, savo klientus HOROS konsultuoja nemokamai.

 

Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų bendrovė HOROS.