Please update your Flash Player to view content.

PACIENTO TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE JAM SUTEIKTAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

2013 08 09 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 5 straipsnyje numatyta paciento teisė į informaciją. Pirmoje šio straipsnio dalyje numatyta, kad pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas ir jų kainas. Siekiant kuo efektyviau įgyvendinti šią paciento teisę 2013-07-28 įsigaliojo Sveikatos apsaugos ministro 2013-07-28 įsakymas Dėl Duomenų apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas teikimo pacientui tvarkos aprašo, Paciento atmintinės, Duomenų apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas suvestinės formos patvirtinimo (toliau – Įsakymas). Jame yra nustatoma keletas pacientų teises užtikrinančių naujovių.

Paciento teises

Nuotrauka iš sos03.lt

Įsakyme numatyta, kad kiekvienas pacientas turi galimybę nemokamai gauti duomenis apie stacionare jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas. Tai reiškia, kad pacientai gali gauti išsamią informaciją apie tai, kiek už jų gydymą sumokėjo valstybė iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto. Tokiu būdu yra užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo skaidrumas. Siekiama apsaugoti pacientus nuo nepagrįsto reikalavimo sumokėti už tam tikras suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Įsakyme numatyta, kad pacientui turės būti suteikiama informacija apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas suvestinės (toliau – duomenų suvestinė) forma. Šią suvestinę teikia teritorinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų atstovai savivaldybėse. Pacientas norintis gauti šią suvestinę turės pats arba jo atstovas kreiptis į minėtas institucijas dėl duomenų suvestinės suteikimo. 

Pabrėžtina, kad pacientas, norintis gauti duomenų suvestinę, turi pateikti  laisvos formos prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Svarbu ir tai, kad jei pacientas arba jo atstovas asmeniškai kreipiasi į teritorinę ligonių kasą arba į teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje dėl duomenų suvestinės išdavimo, ji turi būti išduodama tą pačią dieną. Galimybė gauti duomenų suvestines sudaryta ne tik raštu ar asmeniškai pateikus prašymą teritorinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų atstovams savivaldybėse, tačiau ir internetu. Įsakyme numatyta, kad pacientas, pageidaujantis gauti išsamius duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, stacionarines, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo), jam suteiktas nuo 2000-01-01, ir nuo šios datos jam išrašytus vaistus bei medicinos pagalbos priemones, turi galimybę duomenis gauti internetu per Elektroninių valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt) arba per elektroninės bankininkystės sistemas.

Nuo šiol stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pacientų išrašymo dieną privalės išrašomiems pacientams išduoti paciento atmintinę. Šioje atmintinėje aiškiai detalizuojama, kokias teises turi pacientas ir kaip pacientui įgyvendinti savo teisę  gauti informaciją.

Įsakymu sudaromos teisinės prielaidos sveikatos priežiūros įstaigose pacientams gauti informaciją apie tai, kiek paciento gydymas kainavo valstybei, taip pat ir tai, kokios paslaugos ar gydymo priemonės nebuvo apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, už kurias turėjo susimokėti pacientas. Esant įtarimų, kad sveikatos priežiūros įstaigoje paciento yra ar buvo nepagrįstai reikalaujama įsigyti vaistų, gydymo priemonių ar susimokėti už suteiktas paslaugas, rekomenduojama rinkti dokumentus (kasos operacijų kvitus, sąskaitas ir pan.) įrodančius, už kurias paslaugas, vaistus ar priemones turėjo susimokėti pacientas. Pasitvirtinus įtarimams, kad pacientas nepagrįstai susimokėjo už jam suteiktas paslaugas, asmuo gali kreiptis į Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją. Ši komisija priima sprendimus, dėl paciento nepagrįstai sumokėtų sumų už gydymą, vaistus bei kitas priemones grąžinimo.

 

Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų įmonė „HOROS“.