Please update your Flash Player to view content.

Kada darbdavys privalo kelti darbuotojo kvalifikaciją?

Keičiantis technologijoms, spartėjant ekonomikos ir mokslų raidai darbuotojams ypač svarbu nuolat tobulėti ir gilinti žinias, kad darbas būtų atliekamas tinkamai, o įgyta kvalifikacija atnaujinama. Darbuotojas, su kuriuo pasirašoma darbo sutartis po kurio laiko gali tapti nebetinkamas pareigoms atlikti, jei darbuotojo kvalifikacija neatitiks jo profesijai ar specialybei keliamų reikalavimų.

studies kirpta

Nuotrauka iš www.keiciuveikla.lt

Darbo sutartis su darbuotoju sudaroma, jei jis atitinka tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos reikalavimus ir yra tinkamas siūlomoms pareigoms užimti. Tačiau vėlesnis kvalifikacijos kėlimas priklauso ne vien nuo darbuotojo valios. Darbo kodekso 191 str. įtvirtinta darbdavio pareiga sudaryti tinkamas sąlygas norminių teisės aktų numatyta tvarka kelti darbuotojų profesinę kvalifikaciją ir tobulinti įgūdžius. Darbdavio interesas turėti darbuotoją, atitinkantį reikiamą kvalifikaciją nebus patenkintas, jei darbdavys nesudarys tinkamų sąlygų darbuotojo kvalifikacijai kelti. Darbdavio tinkamų sąlygų kvalifikacijai kelti sudarymas reiškia, kad jis privalo koreguoti darbo laiką arba suteikti nemokamas atostogas, jei tokių reikia darbuotojui, kad darbuotojas galėtų lankyti mokymus ar kvalifikacijos kėlimo kursus, taip pat juos kompensuoti, jei šalys nesusitaria kitaip.

Pabrėžtina, kad darbdavys yra apsaugotas nuo neproporcingos naštos apmokėti darbuotojo kvalifikacijos kėlimo išlaidas, kai darbuotojas nusprendžia nutraukti darbo sutartį be svarbios priežasties, arba sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės. Remiantis Darbo kodekso 95 str. 5 d., darbo sutartyje gali būti įtvirtinta sąlyga, kad kai darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės ar darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, darbuotojas įpareigojamas atlyginti darbdavio turėtas išlaidas per paskutinius vienerius metus skirtas darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui ar stažuotėms. Minėta darbo sutarties sąlyga yra papildoma, dėl kurios šalys privalo susitarti ir ją įrašyti į standartinę darbo sutarties formą.

Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas, įpareigodamas darbdavį kompensuoti darbuotojo patiriamas išlaidas kvalifikacijai kelti bei siekdamas palengvinti darbuotojui galimybę įgyti aukštesnę kvalifikaciją, stažuotės, kvalifikacijos kėlimo darbovietėje ar mokymo centre laiką įtraukė į darbo laiką, už kurį privalo būti mokamas vidutinis mėnesinis atlygis. Tokiu būdu užtikrinami darbdavio ir darbuotojo interesai.